Op 21 november 2022 is de wet houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet voert het recht op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van COVID-19 vaccin opnieuw in. De maatregel is van toepassing vanaf 1 oktober 2022 tot 31 december 2022, met de mogelijkheid om bij koninklijk besluit een verlenging door te voeren tot uiterlijk 31 maart 2023.

Zie ook de website van de FOD Waso voor enkele veelgestelde vragen hierover.

 

Bron:

  • Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 21 november 2022

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , corona , gezondheid , verlof , verloning , verloven

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer