Wet op het Welzijn: KB van 11 juni 2019  - De periodiciteit van het medisch onderzoek verandert

De wetgeving met betrekking tot de periodiciteit van het arbeidsgeneeskundig onderzoek verandert, zie de Wet op het Welzijn: KB van 11 juni 2019.
Met een nieuwe taakverdeling moeten de arbeidsartsen zich meer op het preventiebeleid in uw onderneming kunnen focussen.
 
De periodieke gezondheidsbeoordeling zal in de vele gevallen enkel nog om de twee jaar moeten gebeuren. Daarnaast komen er tussentijdse medische handelingen, die de arbeidsarts onder zijn toezicht aan de verpleegkundige kan uitbesteden.
 

Wat verandert er voor uw onderneming?

Dat vertelt Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij Attentia, via een webinar. Schrijf u snel in voor één van onderstaande data en blijf up-to-date:
 
 
Deze wijziging brengt ingrijpende gevolgen met zich mee en deze willen wij graag gefaseerd aanpakken. Voorlopig verandert er bijgevolg niets en blijven de gemaakte afspraken behouden. U kan wel in het najaar of begin volgend jaar hierover door ons gecontacteerd worden. Indien u tussendoor verdere vragen zou hebben kan u steeds terecht bij uw klantenbeheerder.

 


Lees meer nieuws over: Vitaliteit , gezondheidstoezicht

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer