Vanaf 13 maart 2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) wordt een soepele toepassing van het begrip overmacht aanvaard en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt. 

Daarbij vervallen ook enkele verplichtingen. 

  • De verplichting om een aanvraag tijdelijke werkloosheid voor overmacht in het kader van corona in te dienen vervalt vanaf 13 maart; 
  • De verplichting om de controlekaarten (C3.2A) af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni vervalt; 
  • De verplichting om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni voor vervalt.  

 

Wat moet u als werkgever wel nog doen indien u tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wil invoeren omwille van de coronacrisis? 

De enige formaliteit die u als werkgever nog moet vervullen is de elektronische aangifte ASR scenario 5 (WECH005). Aan de hand van deze aangifte zullen de uitbetalingsinstellingen en de RVA het bedrag van de uitkering van de tijdelijk werklozen kunnen bepalen. 

Voor de klanten van Attentia sociaal secretariaat wordt hiervoor een nieuwe looncode voorzien. Bij het gebruik van deze looncode zal, na de loonberekening, de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (ASR WECH005) automatisch doorgestuurd worden naar de RVA

 

Wat moeten uw medewerkers doen? 

Uw medewerkers moeten een document C3.2 opvragen bij hun vakbond of bij de hulpkas. Dat kan via hun website. Dit document moeten ze hen ingevuld terugbezorgen om de uitbetaling correct te laten verlopen. Zie ook https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona.  


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , ASR , corona , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving