Eerder werd aangekondigd dat ouders met kinderen die thuis moeten blijven omwille van een besmetting met het coronavirus in de school of de kinderopvang een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Zie het nieuwsbericht: https://www.attentia.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-voor-sluiting-school-of-kinderopvang-wegens-corona
 
De tekst van het wetsvoorstel werd vorige week donderdag aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer. Deze maatregel zal retroactief in werking treden vanaf 1 oktober 2020 van zodra de wet gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. 
 
Het attest wordt afgeleverd door de bevoegde instelling aan de werknemer op het ogenblik van de sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten. 
 
Vervolgens overhandigt de werknemer het door hem mee ondertekende attest onmiddellijk aan zijn werkgever. De werknemer moet eventueel zelf ook een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid indienen. Hij neemt daarvoor best contact op met zijn uitbetalingsinstelling.
 
 

Welke stappen moet de werkgever ondernemen?

Indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector), moet hij:
  • een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA. Als reden van tijdelijke werkloosheid vermeldt hij ‘Corona - Opvang kind wegens sluiting’;
  • het attest corona sluiting (via de post of per mail) opsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA kantoor;
  • een controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer; en 
  • op het einde van de maand een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 verrichten met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht (code 5.4). 
 
Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, moet hij ook de ASR scenario 2 verrichten.
 
Indien de werkgever erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) en bijgevolg nog verder gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht, moet hij het attest ter beschikking houden van de RVA, die het eventueel ter controle kan opvragen. De werkgever moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA en geen controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer. Hij moet enkel op het einde van de maand de uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aangeven in de ASR scenario 5.
 
 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld omwille van de opvang van een kind ontvangt 70% van zijn (geplafonneerd) loon. Daarnaast ontvangt hij tot en met 31 december 2020, ook nog een toeslag van 5,63 euro per dag bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Er wordt  15% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , corona , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer