1. Loonmarge 2023 – 2024

Op 23 december 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de loonmarge voor 2023 – 2024 vastlegt op 0%. Hiermee wordt vastgehouden aan de loonnormwet van 1996.

We wachten momenteel nog steeds de publicatie in het Belgisch Staatsblad af.

 

2. Koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie kan in principe enkel toegekend worden door bedrijven die in 2022 goede resultaten behaald hebben.

De toekenning moet in de eerste plaats in een collectieve arbeidsovereenkomst staan, afgesloten op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau.

Of een werknemer effectief recht heeft op de koopkrachtpremie zal dus moeten blijken uit het sociaal overleg op sectoraal vlak of op ondernemingsniveau. Indien er in de onderneming geen syndicale delegatie aanwezig is dan kan de toekenning gebeuren via een individuele overeenkomst.

De sectorale cao die voorziet in de toekenning van de koopkrachtpremie moet twee definities bevatten:

  • hoge winst in 2022; en
  • uitzonderlijk hoge winst in 2022.

Voor bedrijven met hoge winst in 2022 kan de koopkrachtpremie ten hoogste 500 EUR bedragen. Voor bedrijven met uitzonderlijk hoge winst kan de koopkrachtpremie ten hoogste 750 EUR bedragen.

 

Consumptiecheque

De koopkrachtpremie kan ten vroegste uitgereikt worden vanaf 1 juni 2023, tot uiterlijk 31 december 2023.  Ze wordt toegekend in de vorm van een consumptiecheque.

De premie is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragebijdragen en. Ze is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%.

Werknemers die een koopkrachtpremie ontvangen, zullen deze kunnen besteden tot en met 31 december 2024.

De koopkrachtpremie kan enkel voor dezelfde doeleinden besteed worden als maaltijdcheques en ecocheques.

 

3. Wat brengt de nabije toekomst?

Zoals eerder aangegeven is het wettelijk kader momenteel nog niet volledig rond. Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en wijzigingen zijn nog steeds mogelijk.

De tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen starten binnenkort. De kans bestaat dat de koopkrachtpremie via dergelijke cao zijn intrede zal doen. Het is momenteel nog koffiedik kijken wanneer we die akkoorden mogen verwachten. We raden echter stellig aan om de sectorale initiatieven af te wachten alvorens u op ondernemingsniveau een afspraak maakt.


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer