Zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten moeten  tijdig voorafbetalingen op hun belastingen doen. Indien ze dit niet doen riskeren ze een belastingvermeerdering.

 

Deze voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.

 

In de loop van het eerste kwartaal van het volgende jaar, ontvangt men een uittreksel voorafbetalingen.

Nu steeds meer aangiften in de inkomstenbelastingen elektronisch gebeuren, en hun behandeling geautomatiseerd is, hebben de uittreksels voorafbetalingen hun rol verloren. De taxatiediensten moeten daarom niet langer de aftrekken van de voorafbetalingen op een manuele manier nakijken. De rekeninguittreksels krijgen bijgevolg een louter informatieve rol.

 

Vanaf 1 maart 2019 zullen de uittreksels van de voorafbetalingen dan ook via het elektronisch platform MyMinFin  te raadplegen zijn en niet meer per post worden opgestuurd.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , wetgeving