Omwille van de coronacrisis heeft de regering een aantal maatregelen genomen. 

Eén van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. 

 

Er zijn twee soorten uitstel van betaling. 

  1. Automatisch uitstel 

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting zullen dit uitstel automatisch verkrijgen. 

Voor een oplijsting van de betrokken paritaire comité’s verwijzen we naar de instructies van de sociale zekerheid  

Werkgevers kunnen tevens zelf nagaan of zij in aanmerking komen voor het automatisch uitstel via deze site: https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid 

 

      2.Uitstel na voorafgaande aangifte 

Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer. 

Ook voor ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten, werd voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten. 

Het formulier 'verklaring op eer' is beschikbaar op de portaalsite van de Sociale zekerheid. De werkgever moet hiervoor beschikken over een beveiligde toegang voor zijn onderneming. 

Door deze aanvraag te doen verklaart de werkgever dat hij voldoet aan de criteria die vereist zijn om dit uitstel te kunnen krijgen en dat hij zich ervan bewust is dat de RSZ à posteriori controles zal uitvoeren. 

Hij moet er zich dus ervan verzekeren dat de motivatie van de aanvraag voldoende gemotiveerd is en deze bewaren. 

 

Notie ‘volledige sluiting’: hiermee wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.. 

 

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen? 

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. 

Hieronder vallen dus: 

  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen; 
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen; 
  • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 5 april 2020); 
  • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30 april 2020); 
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01 april 2020 en vóór 30 april 2020 betaald moet worden; 
  • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 5 mei, 5 juni  en 5 juli 2020); 
  • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31 juli 2020). 

 

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020. 

De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht. 

 

Bron: 

  • Administratieve instructies RSZ - 2020/1 (Tussentijdse instructies) 

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , corona , RSZ , RSZ-aangifte , sociale bijdragen , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer