De programmawet van 26 december 2022 breidt vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid tot inzet van flexi-arbeid uit tot een aantal bijkomende sectoren. Vanaf 1 januari 2023 is er eveneens een aanpassing van het minimumbedrag van het flexi-loon in PC 330.

Uitbreiding sectoren waar inzet van een flexi-job mogelijk is :

De programmawet van 26 december 2022 breidt de mogelijkheid van flexi-arbeid uit tot volgende sectoren :

  • PC 223 nationaal paritair comité voor de sport
  • PC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen
  • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf (met uitsluiting van bepaalde artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies met bepaalde activiteiten)
  • PC 330 voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (en van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met bepaalde NACE-codes).  In PC 330 is geen flexi-job mogelijk in functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Deze uitbreiding geldt eveneens voor de inzetbaarheid van uitzendkrachten bij gebruikers die onder bovengenoemde sectoren vallen.

Aanpassing flexi-loon vanaf 1 januari 2023 voor PC 330

Indien flexi-job werknemers werken in het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) of in de publieke zorgsector met bepaalde NACE-codes, dan is een hoger flexi-uurloon van toepassing.  Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het minimumbedrag 14,29 EUR en het flexi-vakantiegeld 1,10 EUR per uur (totaal dus 15,39 EUR).

Los van deze specifieke regeling, bedraagt vanaf 1 december 2022 in andere sectoren het minimumbedrag voor het flexi-uurloon 10,97 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,84 EUR per uur (totaal dus 11,81 EUR).

 

Bron :

  • Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022
  • Tussentijdse instructies RSZ- 2022/4

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , aanwerven , loonelementen , loonlasten , payroll , tewerkstelling , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer