Hierbij een overzicht van de nieuwe bepalingen.

  • Voor het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o) t(e) of samenwonende partner, wordt de duur van de afwezigheid uitgebreid van 3 naar 10 dagen waarvan 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en 7 dagen door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden.
  • Hetzelfde recht van 10 dagen wordt ook ingevoerd voor het overlijden van een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden
  • Voor het overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden, heeft de werknemer recht op 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis.
  • Voor het overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden, heeft de werknemer recht op 1 dag op te nemen op de dag van de begrafenis.
  • Voor deze (en de bestaande) bepalingen in het kader van rouwverlof geldt bovendien dat van de perioden waarin de dagen moeten opgenomen worden, kan afgeweken worden op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever.
  • De wet voorziet tevens in een nieuwe bepaling in geval van overlijden van de partner of een kind van de werknemer: indien de werknemer aansluitend op het rouwverlof arbeidsongeschiktheid wordt, dan worden de dagen vanaf de vierde dag rouwverlof aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon op voorwaarde dat deze vierde dag aansluit op een derde dag afwezigheid.

 

Deze nieuwe bepalingen treden in werking op 25 juli 2021.

 

Bronnen:

  • Wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, BS 15 juli 2021.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , payroll , verlof

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer