De programmawet van 29 maart 2012, gewijzigd door de wet van 13 februari 2013, voert een nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in. In geval van niet-betaling of aanzienlijk te weinig betaling van de lonen door aannemers of onderaannemers die zich in de keten onder hen bevinden, zullen opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers hiervoor hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hiertoe wordt in de loonbeschermingswet van 12 april 1965 een nieuw hoofdstuk VI/I ingevoerd, dat het mechanisme voor deze nieuwe regeling bevat.

Voor welke activiteiten dit nieuwe stelsel zal gelden, moest nog bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd. Aan een aantal ‘risicosectoren' werd daarom, zoals de wet ook voorziet, advies gevraagd over de activiteiten die onder deze nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid zullen vallen.

De KB's ten gevolge van deze adviesaanvraag zijn in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013 verschenen.

De wet geldt bijgevolg voor de volgende activiteiten:

  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de landbouw;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de schoonmaak;
  • de werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;
  • de werken of diensten in de voedingsnijverheid of de handel in voedingswaren die zijn vermeld in de bijlage bij het KB (uitsluitend vleeswarenindustrie).

 

Copyright Agoria


Lees meer nieuws over: Verloning