De RSZ heeft in haar administratieve instructies meer toelichting gegeven over de verplichte aangifte met betrekking tot telewerk. 

Alle werkgevers moeten maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen via de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite : 

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming 
    • Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld 
  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is 
    • Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld 

De aangifte heeft betrekking op de situatie van de 1ste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag  24 november 2021.  De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 gedaan zijn. 

Wanneer er geen wijzigingen zijn voor de daaropvolgende maand moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend. 

De Onlinedienst zal beschikbaar zijn vanaf woensdag 24 november 2021. 

De procedure en de aangifteregels zijn grotendeels gelijk aan de verplichte aangifte telewerk in het voorjaar 2021. Gedetailleerde instructies kan u nalezen via deze link nalezen. 

Bron : 

  • RSZ-administratieve instructies 2021-3 19/11/2021 
  • Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, BS 19 november 2021 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer