De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft zijn standpunt bekend gemaakt wat betreft de retroactieve toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan werknemers die sinds 1 januari 2019 een aanvraag tot uitkeringen ingediend hebben voor een landingsbaan aan afwijkende leeftijdsvoorwaarden.

De NAR-cao nr. 137 , die het recht op uitkeringen vastlegt op een afwijkende leeftijd voor landingsbanen voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep hebben uitgeoefend of tewerkgesteld in een onderneming erkend als onderneming in herstructurering of moeilijkheden voor de jaren 2019-2020, is immers maar gesloten op 23 april 2019. De vorige cao nr. 127, die de regels bepaalde voor de jaren 2017 – 2018, is buiten werking getreden op 31 december 2018.

De betrokken werknemers hadden hierdoor sinds 1 januari 2019 maar recht op uitkeringen vanaf 60 jaar. Werknemers jonger dan 60 jaar konden vanaf 2019 een aanvraag indienen voor een landingsbaan zonder uitkeringen. Indien ze een aanvraag indienden voor landingsbaan mét uitkeringen, hebben ze de uitkeringen (nog) niet ontvangen omdat de voorwaarde tot een cao niet vervuld was.

De RVA heeft nu gecommuniceerd dat deze werknemers het recht hebben op de retroactieve toekenning van onderbrekingsuitkeringen vanaf 1 januari 2019, indien ze een nieuwe aanvraag indienen bij de RVA.

Werknemers die nog geen aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen hadden ingediend vóór het sluiten van cao nr. 137, hebben geen recht op deze retroactieve toekenning van onderbrekingsuitkeringen. Indien de onderbrekingsaanvraag wordt ingediend nà een termijn van 2 maanden na aanvang van de landingsbaan, hebben ze maar recht op uitkeringen vanaf de datum van indienen van het formulier (of online indienen van werknemersgedeelte).

Bron:

  • RVA TECH – onderrichting RioDoc 161031/32

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , 45+ , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer