Een werknemer kan zijn pensioen onder bepaalde voorwaarden combineren met een beroepsactiviteit. Gepensioneerden vanaf 65 jaar en gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn maar die een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen, mogen onbeperkt bijverdienen. Gepensioneerden die niet onder dit gunstregime vallen, zullen bepaalde grenzen moeten respecteren om hun pensioen niet te verliezen.

Loongrenzen 2021

De grenzen van de toegelaten inkomsten worden elk jaar geïndexeerd. Dit zijn de grenzen voor 2021

 

Vóór 65 jaar

Vóór 65 jaar

Vanaf 65 jaar

Werknemer

Rustpensioen of overlevingspensioen gecombineerd met rustpensioen

Overlevingspensioen

Overlevingspensioen

Zonder kinderlast

8.496 €

19.782 €

24.540 €

Met kinderlast

12.744 €

24.728 €

29.850 €

Zelfstandige of gemengd (werknemer/zelfstandige)

 

 

 

Zonder kinderlast

6.797 €

15.826 €

19.632€

Met kinderlast

10.195 €

19.782 €

23.880 €

De volledige tabel kan u tevens raadplegen op: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen

 

Aangifte

In principe moet een werknemer die zijn pensioen combineert met een beroepsactiviteit, deze beroepsactiviteit niet aangeven, tenzij in volgende gevallen:

  • Bij de eerste uitbetaling van het pensioen;
  • Bij de uitoefening van een politiek of ander mandaat in België of in het buitenland;
  • Bij een beroepsactiviteit of genot van een sociale zekerheidsuitkering in het buitenland;
  • Bij wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

De aangifte gebeurt door middel van het formulier 'verklaring betreffende de beroepsbezigheid' (model 74).

 

Bron :

  • Ministerieel besluit van 24 december 2020 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 5 januari 2021

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , pensioen , wetgeving