1. Loongrenzen 2020 

De grenzen van de toegelaten inkomsten worden elk jaar geïndexeerd. Dit zijn de grenzen voor 20201. 

 

 

Vóór 65 jaar 

Vóór 65 jaar 

Vanaf 65 jaar 

Werknemer 

Rustpensioen of overlevingspensioen gecombineerd met rustpensioen 

Overlevingspensioen 

Overlevingspensioen 

Zonder kinderlast 

8.393 € 

19.542 € 

24.423 € 

Met kinderlast 

12.590 € 

24.428 € 

29.489 € 

Zelfstandige of gemengd (werknemer/zelfstandige) 

 

 

 

Zonder kinderlast 

6.714 € 

15.634 € 

19.394 € 

Met kinderlast 

10.071 € 

19.542 €  

23.591 € 

 

De volledige tabel kan u tevens raadplegen op: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen 

  1.  

  2. Aangifte 

In principe moet een werknemer die zijn pensioen combineert met een beroepsactiviteit, deze beroepsactiviteit niet aangeven, tenzij in volgende gevallen:  

  • Bij de eerste uitbetaling van het pensioen;  

  • Bij de uitoefening van een politiek of ander mandaat in België of in het buitenland;  

  • Bij een beroepsactiviteit of genot van een sociale zekerheidsuitkering in het buitenland;  

  • Bij wetenschappelijke of artistieke activiteiten.  

De aangifte gebeurt door middel van het formulier 'verklaring betreffende de beroepsbezigheid' (model 74) 

 

Bron:

  • Ministerieel Besluit van 18 december 2019 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 30 december 2019.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , pensioen , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer