In december 2019 is in bepaalde delen in China (Wuhan) het coronavirus uitgebroken. De ziekte is momenteel ook al aanwezig in België en andere landen zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Zweden, Duitsland…

China neemt maatregelen tegen de verspreiding van het virus: vluchten worden geschrapt, internationale bedrijven en winkels sluiten…Ook andere landen nemen bijkomende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het virus.

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bijvoorbeeld:

  • De werknemer die omwille van persoonlijke redenen (vakantie, Chinees Nieuwjaar…) in China verblijft en niet naar België kan terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod) of die naar België is gerepatrieerd maar bij aankomst in België in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij zijn werk bij zijn werkgever niet tijdig kan hervatten.
  • Belgische ondernemingen die getroffen worden door het Coronavirus in China - bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio - kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.
  • Daarnaast moet hij ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch voorlopig uiterlijk tot en met 31/03/2020.

Opmerking

Bedrijven die getroffen worden door een daling van hun cliënteel (bijvoorbeeld Chinese voedingszaken, Chinese restaurants, luchtvaartmaatschappijen… die omwille van vrees voor besmetting door het coronavirus een daling kennen van hun cliënteel)kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Bron :

  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer