Het werd eerder deze week aangekondigd door de vorige Minister van Werk: ouders met kinderen die thuis moeten blijven omwille van een besmetting met het coronavirus in de school of de kinderopvang kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid.  

De tekst van het wetsvoorstel werd aangenomen in de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen, maar moet nu nog goedgekeurd worden in de plenaire vergadering van de Kamer. 

Ook in het zeer recente regeerakkoord van de nieuwe regering wordt deze maatregel voorzien als alternatief voor een verdere verlenging van het corona-ouderschapsverlof.  

Deze nieuwe maatregel geeft de werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:  

wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken; 

wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een opvangcentrum van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  

Op basis van een specifiek quarantaine-attest zal de werknemer beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid en uitkeringen ontvangen ten laste van de RVA.  

Het is nog wachten op de definitieve inwerkingtreding (voorzien voor 1 oktober 2020) en RVA-instructies om deze afwezigheid te implementeren in de loonverwerking en ASR-aangiften.  

In afwachting van de definitieve regelgeving kan de werknemer beroep doen op de bestaande mogelijkheden zoals het opnemen van vakantiedagen, verlof om dwingende redenen (familiaal verlof) of, indien akkoord van de werkgever, toegestane (onbetaalde) afwezigheid.  


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verloven , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer