De federale regering had de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona/Oorlog in Oekraïne verlengd voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict in Oekraïne.  

 

Om een vlotte overgang te verzekeren van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona/Oekraïne naar de klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 had de minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad gevraagd om hiertoe voorstellen te formuleren.

 

Op 17 mei 2022 heeft de Nationale Arbeidsraad zich hierover uitgesproken in het advies nr. 2.291. Hieruit blijkt dat werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging verschillende standpunten hebben en er dus geen unaniem advies aan de minister wordt gegeven.

 

Waar de werkgeversvertegenwoordiging een verlenging van het stelsel tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne vragen tot ten minste 31 december 2022 pleit de werknemersvertegenwoordiging voor een terugkeer naar de klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid.

 

Er worden, ondanks dit verdeelde standpunt, ook enkele voorstellen geformuleerd tot tijdelijke aanpassing van het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (werkgebrek) om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op:

  • De criteria, procedures en termijnen met betrekking het formulier C106, kennisgeving aan de werknemers, meldingsplicht RVA
  • Het criterium van daling van omzet, productie of bestellingen
  • Vereenvoudigde administratieve verplichtingen ten aanzien van de RVA (controlekaarten en validatieboek pas vanaf 2023)

 

Wat betreft het (klassieke) stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vragen de sociale partners rechtszekerheid te garanderen door het opstellen van enkele richtlijnen over welke situaties als overmacht kunnen beschouwd ingeval van overmacht in hoofde van de werkgever.

 

In de gevallen van overmacht in hoofde van de werknemer (quarantaine, opvang en quarantaine kind) wordt gevraagd aan de RVA om deze situaties ook na 30 juni 2022 te blijven beschouwen als situaties van overmacht waarvoor dan het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van toepassing is.

 

Het is nu aan de minister en de federale regering om op basis van dit advies de regeling voor tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 vast te leggen.

 

We volgen dit in ieder geval op de voet op en informeren u van zodra er meer nieuws is over eventuele versoepelingen of zelfs misschien alsnog een beslissing tot verlenging van het stelsel overmacht corona/oorlog Oekraïne.

 

Wees voorbereid

We geven alvast u de deadlines mee zodat u zich tijdig kan voorbereiden om desgevallend vanaf 1 juli 2022 tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek door economische redenen voor uw bedienden en/of arbeiders in te voeren. 

Bedienden

Wenst u vanaf 1 juli 2022 economische werkloosheid voor bedienden in te roepen dan moet u:

  • Uiterlijk op woensdag 8 juni 2022 het formulier C106A indienen (voorafgaande procedure)
    • bij de RVA ingeval de regeling voorzien is per cao; of 
    • bij de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO indien u gebruik maakt van een ondernemingsplan.

Ondernemingen, die niet gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan, kunnen tot 30 juni 2023 economische werkloosheid voor bedienden invoeren op basis de suppletieve NAR cao nr. 159 en dienen dus geen ondernemingscao of -plan af te sluiten. Er moet wel nog steeds een formulier C 106 verzonden worden naar de RVA ten vroegste 14 dagen voor de elektronische mededeling "schorsing bedienden”. 

  • Ten laatste op donderdag 23 juni 2022 de kennisgeving ten aanzien van de bedienden, en de mededeling aan de ondernemingsraad (indien aanwezig) en RVA doen.

 

Voor meer informatie over de preliminaire voorwaarden en de algemene regeling voor bedienden verwijzen we naar de RVA - infobladen

 

Arbeiders

Wenst u vanaf 1 juli 2022 tijdelijke werkloosheid op grond van economische redenen in te voeren voor arbeiders, vergeet dan niet om uiterlijk op donderdag 23 juni 2022 de kennisgeving naar de arbeiders en de mededeling aan de ondernemingsraad (indien aanwezig) en RVA te doen.

Voor meer informatie over de algemene regeling voor arbeiders verwijzen we naar het RVA- infoblad E22 van de RVA Tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders  

 

Bron:

  • Nationale Arbeidsraad advies 2.291 - Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer