Vanaf 1 september 2020 is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona enkel nog mogelijk voor de uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen.

Het criterium dat wordt toegepast om te bepalen of een onderneming kan beschouwd worden als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming is het aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona (in de aangifte DmfA te herkennen aan de code 77) of wegens economische redenen (in de aangifte Dmfa te herkennen aan de codes 71 en 76) in het tweede kwartaal 2020 (dus april-juni) van ten minste 20% van het globaal aantal voor die onderneming aan de RSZ aangegeven dagen (codes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 en 77).

 
Komt uw onderneming in aanmerking?

Van zodra de DmfA-aangifte van het 2de kwartaal werd uitgevoerd door Attentia, kan u weten of uw onderneming zal worden beschouwd als een zwaar getroffen onderneming.

Bent u niet zeker of uw onderneming in aanmerking komt, neem dan contact met uw klantenbeheerder zodat hij/zij u de nodige gegevens kan bezorgen.

Let wel: Attentia baseert zich hiervoor op de prestatiegegevens die op dat moment reeds werden verwerkt in de DmfA-aangifte van het 2de kwartaal 2020. Indien u later correcties doet op het 2de kwartaal waardoor u niet meer kan worden beschouwd als een zwaar getroffen onderneming, kan u uiteraard geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

 
Wat indien uw onderneming niet wordt beschouwd als een zwaar getroffen onderneming?

Er werd een tijdelijk afwijkende regeling vastgelegd inzake tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor ondernemingen die vanaf 1 september 2020 geen beroep meer kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Zie ook https://www.attentia.be/nl/nieuws/corona-tijdelijke-aanpassing-van-de-regeling-inzake-economische-werkloosheid-vanaf-1

Voor de formaliteiten inzake tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen verwijzen we naar de website van de RVA.

 

Bron:

  • KB van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, M.B. 17 juillet 2020.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer