Op 7 mei 2021 is een koninklijk besluit verschenen in het Belgische staatsblad die de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid overmacht corona verlengd tot 30 juni 2021.

 

In dit KB wordt ook de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) om tijdelijk het werk te hervatten in vitale sectoren met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering verlengd tot 30 juni 2021.

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 7 mei 2021

 


Lees meer nieuws over: Sociale zekerheid , corona , werkhervatting , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer