Een koninklijk besluit dat de gelijkstelling jaarlijkse vakantie voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge corona regelt,  is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2020.

 

Concreet betekent dit dat voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, gelijkgesteld worden met  effectief gewerkte dagen.  Dit geldt voor de dagen werkloosheid in  de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, BS 5 juni 2020

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , verlof , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer