Het federale kernkabinet heeft op vrijdag 30 september 2022 een akkoord bereikt over het toepassingsgebied en de concrete modaliteiten van het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid energie. 

Het gaat om een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven. Dit stelsel is soepeler dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en is van toepassing van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022

Om gebruik te kunnen maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet je voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat:   

  • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw bedrijf uitmaakt; 

of 

  • uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar. 

Als je (voor jouw arbeiders of bedienden) gebruik wenst te maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet je voorafgaandelijk, ten minste vijf dagen voordat je de eerste mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt naar de RVA, een formulier C106A-ENERGIE indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar jouw onderneming (maatschappelijke zetel) gevestigd is. Het is belangrijk dat je dat formulier indient bij de RVA. Als je dat niet hebt gedaan, kan je geen gebruikmaken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie. 

Met het formulier C106A-ENERGIE verklaar je aan de RVA op eer dat je aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet. Je hoeft geen stukken toe te voegen bij het formulier. Je moet die stukken wel ter beschikking houden van de RVA die ze kan opvragen en controleren. 

 

Welke regeling kunt u invoeren? 

Als je onder het stelsel tijdelijke werkloosheid energie valt, kan je, afhankelijk van het werkgebrek, een regeling van volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. 

Het invoeren van een regeling van gedeeltelijke arbeid waarbij er minstens drie arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per twee weken wordt voorzien (regeling ‘kleine schorsing’), is in dit stelsel van tijdelijke werkloosheid niet voorzien. 

Je kan wel: 

  • een regeling van volledige schorsing invoeren voor maximum vier weken; 
  • een regeling van gedeeltelijke arbeid, waarbij er minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken wordt gewerkt (regeling ‘grote schorsing’), invoeren voor maximum drie maanden. 

Bij het bereiken van die termijn van respectievelijk vier weken of drie maanden kan je onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid invoeren zonder eerst een verplichte werkweek te hoeven invoeren. 

Deze regeling is van toepassing van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat je gedurende die periode opeenvolgende regelingen van volledige schorsing kunt invoeren zonder verplichte werkweek. 

Aangezien het stelsel tijdelijke werkloosheid energie een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken is, moet je ook de bijhorende formaliteiten verrichten ten opzichte van de werknemers, de RVA en de overlegorganen. 

Meer gedetailleerde informatie over deze te volgen formaliteiten en de uitkeringen voor de werknemers kan je nalezen in het RVA infoblad E5 - Bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven.

Als je niet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf voldoet of geen formulier C106A-ENERGIE indient bij de RVA, is de algemene regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden van toepassing of de overgangsregeling tijdelijke werkloosheid die van toepassing is van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. 

Meer info over deze laatste regelingen vind je in onderstaande infobladen : 

 

 

Bron

  • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociale zekerheid , tewerkstelling , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer