De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30.09.2021. De RVA heeft deze verlenging nu ook bevestigd op diens website.

 

Bijgevolg kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus tot en met 30.09.2021  worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Het kan hierbij gaan om :

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting)
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.
  • Er wordt dus afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

 

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen ?

De werkgever moet enkel een ASR scenario 5 indienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.

Hij moet die aangifte elke maand doen waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest en hoeft hiervoor niet te wachten tot het einde van de maand. Hij kan dit al in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.

De werkgever duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeldt hij 5.4. Deze aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling 

Deze aangifte vervangt ook de ASR scenario 2 indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

De werkgever hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.

Dit geldt bijv. niet voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. In dit geval moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag verder verstuurd worden naar de RVA.

De werkgever hoeft tot en met 30.09.2021 geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).

 

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij daarvoor tot en met 30.09.2021 het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken en de ASR scenario 5. Dat formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar u bijkomende inlichtingen vindt over hoe u dat formulier aan uw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (zie voor uw uitbetalingsinstelling: ABVV(link is external), ACLVB(link is external), ACV(link is external), HVW(link is external)).

De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Dit geldt ook voor de werknemers tewerkgesteld in de bouwsector.

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus

Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

Recht op uitkeringen en bedrag van de uitkering

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden. Tot  30.09.2021  geldt dit eveneens voor de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken.

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.09.2021 ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.754,76 per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 01.03.2020 tot en met 30.09.2021 ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht) bovenop hun werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag betaald door de RVA.

Tot eind september 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.

 

Bron :

  • Nieuwsbericht RVA

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer