De wet van 15 juli 2020 voorziet een tijdelijke toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.

Onder bepaalde voorwaarden kan een werknemer die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector heeft verricht, gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020 uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.

Buiten die versoepelde voorwaarden voor de toelaatbaarheid tot werkloosheidsuitkeringen zijn de gewone regels van toepassing, met inbegrip van de regels voor het indienen van de uitkeringsaanvraag en de verplichtingen waaraan de werklozen zijn onderworpen. Voor de definitieve berekening van het bedrag van de uitkering voor volledig werklozen die een artistieke activiteit en uitkeringen cumuleren, wordt geen rekening gehouden met auteurs- en naburige rechten ontvangen tussen 01.04.2020 en 31.12.2020.

De werknemers die artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector uitvoeren, genieten een gunstiger regeling voor het bepalen van het bedrag van hun uitkering : ze behouden op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% gedurende 12 maanden en enkel het loonplafond zal worden aangepast. Om dat voordeel te krijgen, moeten in de loop van een referteperiode enkele voorwaarden worden vervuld.

Voor het bepalen van die referteperiode wordt geen rekening gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Voor degenen die het voordeel reeds genieten: als die periode van het voordeel van 12 maanden zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 31 december 2020, zal ze worden verlengd tot en met 31 december 2020.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , tewerkstelling , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer