De ministerraad van 1 februari 2019  keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, wat betreft de brexit.

 

De regering heeft zich als doel gesteld voorbereid te zijn in het geval van een nodealscenario bij de brexit. Het ontwerp zorgt ervoor dat Britse onderdanen die op het ogenblik van de brexit, 30 maart 2019, in België verblijven en op basis van de brexitwet ook tijdelijk verder in België kunnen verblijven, ook verder mogen blijven werken.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad van 1 februari 2019

Lees meer nieuws over: Newsletter , Tewerkstelling , Werken met personeel , buitenlandse werknemers , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer