koninklijk besluit goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het kader van de brexit.

 

De ministerraad van 1 februari 2019 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van Britse onderdanen in België. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, sluit daarbij aan en regelt de situatie voor grensarbeiders en stagiairs. Het regelt de situatie voor studenten die in België een stage verrichten voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk. Als de studie een aanvang nam vóór datum van de brexit, dan kan de stage verder worden verricht in België. Het ontwerp regelt ook de situatie voor grensarbeiders indien de grensarbeid een aanvang nam vóór datum van de brexit.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad van 1 maart 2019 ( Presscenter)

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , buitenlandse werknemers , wetgeving