In 2017 heeft het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) 9.087 eerste aanvragen voor erkenning van een beroepsziekte ontvangen. 8.147 aanvragen waren afkomstig uit de privésector en 940 uit de provinciale en lokale administraties. Deze cijfers zijn stabiel gebleven sinds de piek in 2013, toen er nog 10.134 aanvragen waren. Eind 2012 werd tendinopathie (beter bekend als tendinitis) erkend als beroepsziekte, wat voor een piek zorgde in het aantal nieuwe aanvragen in 2013. Tendinopathie blijft ook nu koploper.

 

Top 10 van de meest voorkomende ziektes in de privé & PPO-sector (provinciale en plaatselijke overheden)

Voor alle sectoren is tendinopathie de aandoening waarvoor nog steeds het meeste aanvragen tot erkenning van een beroepsziekte worden ingediend. Deze peesontstekingen worden vaak veroorzaakt door overbelasting wegens krachtige repeterende bewegingen of een slechte houding. Op termijn kan een peesontsteking leiden tot spieratrofie of zelfs een verminderde beweeglijkheid van een ledemaat.

Beroepsziekte Aantal nieuwe aanvragen
  1. Tendinopathie 2.982
  2. Aantasting van de zenuwfunctie door druk 1.375
  3. Radiculair syndroom t.h.v. de lendenwervelzuil (ischias, hernia en artrose aan de wervelkolom
      door het tillen van zware lasten en/of door mechanische trillingen)
1.310
  4. Been- en gewrichtsaandoeningen 1.011
  5. Longziekten    834
  6. Gehoorverlies (door lawaai)    502
  7. Huidziekten    488
  8. Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen door trillingen    291
  9. Algemene ziekten, intoxicaties, infectieziekten en inwendige ziekten, niet elders vermeld    163
10. Neus-, keel- een oorziekten (behalve gehoorverlies door lawaai)      59

Bron: Fedris, Statistieken 2017, p. 50

 

Minder overlijdens

Goed nieuws is dat het aantal aanvragen ingediend ingevolge het overlijden blijft dalen. Daar zijn de grootste spelers in de privésector nog steeds overlijden ten gevolge van silicose (stoflong, vaak voorkomend bij mijnwerkers) met 463 aanvragen, en verschillende aandoeningen ten gevolge van de blootstelling aan asbest (goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door asbest: 31 aanvragen; asbestose: 49; Mesothelioom: 159; Longkanker veroorzaakt door asbest: 50; Larynxkanker veroorzaakt door asbest: 1 ). In de openbare sector zijn er 9 aanvragen ingediend ingevolge het overlijden, waarvan er 8 verbonden zijn met asbest.

 

Erkenningsaanvragen

Het grootste deel van de dossiers (63%) in de privésector was rechtstreeks afkomstig van de slachtoffers. In 14,2% van de gevallen ging de aanvraag uit van een behandelende geneesheer en in 7,3% van een bedrijfsarts. De gemiddelde leeftijd voor het indienen van een eerste aanvraag was 51 jaar (53 jaar voor de mannen en 48 jaar voor de vrouwen). Vooral mannen worden door beroepsziekten getroffen: in 2017 vroegen 4.940 mannen hulp aan, tegenover 3.207 vrouwen.

In de openbare sector zijn er echter meer vrouwen die aan een beroepsziekte lijden. In 2017 verklaarden 588 vrouwen dat ze ziek waren door hun werk tegenover 352 mannen.

 

Risicosectoren

In 2017 keerden verzekeringsmaatschappijen 247.004.038 euro uit om de getroffenen te helpen. Het grootste deel van dat bedrag werd aan twee sectoren toegekend: de sector voor de winning van steenkool, bruinkool en turf (54.738.163 euro) en de bouwsector (43.328.236 euro). Na de bouwsector volgen de metaalnijverheid (12.899.450 euro), de productie van niet-metaalhoudende minerale producten (12.501.073 euro) en de sector van de gezondheidszorg en sociale bijstand (11.234.326 euro).

Het volledige statistische jaarverslag is terug te vinden op de website van Fedris.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , gezondheidstoezicht , risicobeheersing