Op 14 april 2021 heeft het Overlegcomité de krijtlijnen uitgezet voor de komende weken. Als een van de maatregelen wordt in juni een terugkeer naar de werkvloer voor telewerkers voorzien. Waar moet je als werkgever rekening mee houden?

Het Overlegcomité van de Belgische overheid heeft op 14 april een aantal versoepelingen vooropgesteld. Voor ondernemingen waar telewerk mogelijk is, verandert er voorlopig nog niets. Telewerk blijft verplicht en kan nog steeds gecontroleerd worden. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. In juni echter zullen de meeste 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd zijn. Als dan ook de situatie op de diensten intensieve zorg in de ziekenhuizen genormaliseerd is, kunnen er opnieuw terugkeermomenten georganiseerd worden in bedrijven.

Deze terugkeermomenten moeten uiteraard wel op een veilige manier georganiseerd worden. De overheid heeft hier vorig jaar al een Generieke Gids voor opgesteld, met een derde en voorlopig laatste update in november 2020. Daarmee kunnen bedrijven aan de slag om de maatregelen voor een veilige terugkeer uit te werken.

Specifiek voor telewerkers zullen er naast de algemene maatregelen twee belangrijke aandachtspunten zijn.

1. Aantal werknemers op de werkvloer
Als iedereen op hetzelfde moment terugkeert naar de werkvloer, is het mogelijk dat er te weinig afstand gehouden kan worden, of dat er door onvoldoende ventilatie een verhoogd besmettingsrisico is in de gebruikte ruimtes. Een gecoördineerde aanpak is aangewezen, met een overleg tussen de verschillende afdelingen en hiërarchisch oversten en een overkoepelend overzicht van wie wanneer op de werkvloer verwacht wordt. Het kan ook nuttig zijn om CO2-meters te voorzien in de veelgebruikte ruimtes. Dit geeft een objectieve real-time inschatting of de ventilatiecapaciteit voor het aantal aanwezige werknemers voldoende is.

2. Psychosociale aspecten
Voor tal van werknemers zal de terugkeer naar de werkvloer een welkome verandering zijn. In tal van bedrijven hebben de werkgevers een “telewerkmoeheid” bij hun werknemers vastgesteld. Voor een deel van het personeel echter zal de fysieke terugkeer naar de werkplek een stresserende gebeurtenis zijn. Ze kunnen angst ervaren om besmet te worden door een collega. Een goede voorbereiding en communicatie over de genomen preventiemaatregelen kan al veel bezorgdheid wegnemen, evenals duidelijke richtlijnen voor de werknemers zelf; zoals afstand houden, dragen van mondmasker etc. Ook zullen sommige werknemers een nieuwe routine hebben ingebouwd, en zal het opnieuw pendelen naar de werkvloer wennen zijn. Het telewerk is door een overgrote meerderheid van werknemers algemeen beschouwd positief ervaren, en zij hopen dat een goede mix behouden blijft. Hoe sneller hier duidelijkheid over is met concrete richtlijnen op de langere termijn, hoe sneller de werknemers zich kunnen aanpassen aan het “nieuwe normaal”. Als de cijfers goed evolueren, zullen telewerkers vanaf juni geleidelijk aan opnieuw kunnen terugkeren naar de werkvloer. Het is aangewezen om hier nu al op voor te bereiden, opdat deze terugkeer zo veilig en efficiënt mogelijk kan gebeuren. Attentia kan u hierbij helpen.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Wijzigingen in uw onderneming , Werken met personeel , corona , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer