In een ministerieel besluit van 6 februari 2021 werden enkele wijzigingen aan de coronamaatregelen vastgelegd :

               

  • Dierentuinen en -parken, campings, bungalow en vakantieparken mogen opnieuw heropenen vanaf 8 februari
  • De kappers op 13 februari 2021
  • Andere niet-medische contactberoepen op 1 maart 2021

 

Alle andere maatregelen blijven van kracht tot 1 april 2021. Dit geldt ook voor de verplichting tot telewerk.

Telewerk blijft dus ook verplicht tot die datum bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

 

Bron :

  • Ministerieel besluit van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 7 februari 2021

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer