anaf 1 september 2021 is telewerk niet langer aanbevolen en kunnen werkgevers opnieuw vragen aan hun werknemers om terug te keren naar de werkvloer. De Brusselse regering heeft aangekondigd dat voor werkgevers gevestigd in Brussel de aanbeveling wel blijft gelden en er op 1 september dus niets wijzigt. 

De overige coronaregels op de werkvloer blijven onveranderd gelden. Werkgevers moeten de preventiemaatregelen blijven toepassen zodat de regels van social distancing gegarandeerd blijven. Het kader hiervoor blijft de generieke gids aangevuld met de opgestelde sectorale protocollen. 

Dit houdt ook in dat de afspraken vastgelegd in een  tijdelijk telewerkbeleid op basis van cao nr. 149 vervallen, aangezien deze cao enkel van toepassing is wanneer telethuiswerk door de regering wordt verplicht of aanbevolen.  

Hoewel de aanbeveling tot telethuiswerk vanaf 1 september vervalt, nodigt de regering ondernemingen uit telewerk structureel te verankeren in een telewerkbeleid. 

Is uw onderneming van plan om telewerk in te voeren, structureel of occasioneel? Dan zijn heldere afspraken een must. Daarnaast is het ook belangrijk oog te hebben voor de veiligheid en het mentaal welzijn uw medewerkers. Hoe garandeert u een veilige fysieke terugkeer naar kantoor met aandacht voor het psychosociaal welzijn?  

Attentia adviseert u op allerlei vlakken. Ons volledig aanbod kan u hier terugvinden.

 

Bron : 

  • Ministerieel besluit van 25 augustus 2021houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 augustus 2021. 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Preventie en bescherming , Werken met personeel , corona , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer