Op 24 juni 2021 verscheen in het Belgische staatsblad een ministerieel besluit dat een einde maakt aan de telewerkverplichting die sinds 2 november 2020 van toepassing was.

Vanaf 27 juni 2021 is telewerk sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

De ondernemingen moeten tijdig passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Ook moeten ze de personen die bij hen werkzaam alsook derden hier tijdig over informeren.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die ter beschikking wordt gesteld op de website van de FOD , Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Ook de verplichting voor werkgevers tot het afleveren van een attest of ander bewijsstuk voor werknemers die niet kunnen telewerken is niet meer van toepassing vanaf 27 juni 2021.

 

Bron :

  • Ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 juni 2021

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer