De ministerraad  van 4 februari 2022 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende de verlaging van lasten op arbeid.

De maatregelen betreffen:

Inzake fiscaliteit:

  • de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
  • de hervorming van de gedeeltelijke niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
  • de invoering van een taks op de inscheping van een luchtvaartuig
  • de verhoging van de accijnzen op tabak
     

Inzake sociale zaken:

  • De verhoging van de alternatieve financiering van het RSZ-Globaal Beheer ter compensatie van de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

We houden u via onze nieuwsberichten verder op de hoogte.

Bron :

  • Ministerraad 4 februari 2022

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , fiscaliteit , RSZ , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer