De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) kondigen op hun website aan dat ondernemingen en sectoren subsidieaanvragen kunnen indienen tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022 voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie .

 

Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

De sociale partners richten zich op projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen:

  • een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, EN
  • de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren

en dit, om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers te bevorderen.

Meer informatie over voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie en de aanvraagprocedure kan u nalezen op de website van de NAR.

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie, BS 28 maart 2022
  • NAR Advies 2.207 van 23 maart 2022 - Projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk – Schorsing
  • Nationale Arbeidsraad (NAR)

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Wijzigingen in uw onderneming , Werken met personeel , people management , sociaal overleg , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer