Gent, 30 juni 2021 – Door COVID-19 werden veel medewerkers sinds maart vorig jaar verplicht om thuis te werken. Toch is dit voor bedrijven en hun medewerkers geen reden geweest om preventieve medische check-ups op de lange baan te schuiven, wel integendeel. “De gezondheid en het welzijn van hun werknemers, zowel fysiek als mentaal, blijft belangrijk voor ondernemingen. Zeker in tijden van COVID-19 werden we op dat vlak nog meer met de neus op de feiten gedrukt omtrent het belang van onze gezondheid. Dat merken we in het exponentieel stijgend aantal aanvragen voor preventieve screenings in de eerste zes maanden van 2021. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat zelfs 36% meer”, vertelt Petra Parren, Product Delivery Manager bij HR & Well-being specialist Attentia.  

Een preventieve screening is een extra medische check-up die bedrijven aan hun medewerkers kunnen aanbieden. “Het gaat verder dan de periodieke medische onderzoeken die wettelijk verplicht zijn voor bepaalde categorieën werknemers. Preventieve gezondheidsscreenings maken uw medewerkers bewust(er) van het belang van een gezonde levensstijl tijdens het werk en erbuiten. Een medewerker die voor zo’n preventieve screening kiest krijgt een compleet beeld van zijn huidige gezondheidstoestand”, verduidelijkt Petra Parren. Omdat het risico op cardiovasculaire aandoeningen verhoogt vanaf 40 jaar, raadt Attentia ook steeds aan om vanaf deze leeftijd een elektrocardiogram (ECG) bij rust en inspanning af te nemen. 

 

Aanpassen door corona

De pandemie zorgde niet alleen voor meer aanvragen voor medische screenings, ze had ook invloed op de werking van zo’n screening. Petra Parren: “bijvoorbeeld de voorafgaande bloedafname gebeurde vroeger op het bedrijf zelf. Door corona en het daarbij horende telewerken is dit moeilijker geworden, daarom vragen we de werknemers  om langs te gaan in een priklocatie bij hen in de buurt. We werken met een aantal labo’s samen waardoor we een fijnmazig netwerk hebben waarbij de medewerker zich minimaal moet verplaatsen.”  

De medische check-up is dezelfde als voordien, maar uiteraard verloopt alles coronaproof. Voor en na het bezoek van een ‘patiënt’ wordt de ruimte en instrumenten goed ontsmet. “De medewerker komt ook alleen in contact met de dokter en de verpleegkundige. De personen die voor hem en na hem een afspraak hebben, krijgt hij zelfs niet te zien”, zegt Petra Parren.  

Door corona is er ook meer aandacht voor mentale problemen, wat een impact heeft op de slaapkwaliteit bij sommigen. Daarom heeft Attentia het aanbod uitgebreid met de thuisslaaptest (in samenwerking met partner Sunrise). Dit gebeurt aan de hand van een sensor die op de kin wordt geplaatst. De resultaten worden via een app geregistreerd en vanop afstand uitgelezen. Petra Parren: “Een werknemer kan hierdoor in de vertrouwde thuisomgeving een slaaptest afnemen in plaats van in het ziekenhuis. Dat bespaart toch enige stress. Een goed slaappatroon is een belangrijke factor om fysiek en mentaal gezond te blijven.

 

Medewerkers haken ook niet af

Attentia merkt op dat medewerkers bewust kiezen voor een medische check-up en ziet bovendien dat er quasi geen afspraken worden geannuleerd. Eén van de redenen is dat zo’n extralegale medische screening door het bedrijf voor de werknemer een aantal voordelen oplevert. Enerzijds krijgt hij een compleet gezondheidsoverzicht en een persoonlijk medisch rapport met  aanbevelingen. Dit wordt niet gedeeld met de bedrijfsarts. Bovendien werkt het ook veel efficiënter dan dat een medewerker dit zelf moet organiseren. “De check-up neemt ongeveer 1 uur tot 1,5 uur in beslag, afhankelijk van de gekozen formule. Als hij voor al die tests zelf afspraken met specialisten moet maken en zich hiervoor meermaals moet verplaatsen, neemt dat veel meer tijd in beslag”, aldus Petra Parren. 

 

Werkinstrument voor werkgever 

Het bedrijf heeft er ook baat bij. Zij kunnen kiezen voor een globaal anoniem bedrijfsrapport  waardoor ze inzicht krijgen in bepaalde gezondheidsrisico's van hun medewerkers. “Ze krijgen uiteraard geen persoonlijke details of resultaten te zien, maar wel algemene cijfers waarmee ze doelgericht intern acties kunnen bepalen ter verbetering. Stel dat uit het rapport blijkt dat de BMI gemiddeld 27 is (dus iets te hoog), kan de onderneming bijvoorbeeld beslissen om gerichte actie op te zetten rond het belang van gezonde voeding bv door in de cafetaria enkel nog gezonde snacks aan te bieden. Bedrijven die jaarlijks een medische check-up aanbieden, kunnen uit de evolutie in de jaarlijkse rapporten afleiden of de bepaalde acties invloed hebben op de algemene gezondheid van hun medewerkers”, besluit Petra Parren.

 
 
Telewerk

 

Zet de gezondheid van uw medewerkers niet op pauze!

Ontdek de medische check-up van Attentia.  

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Vitaliteit , corona , gezondheid , gezondheidstoezicht , medische check-up , persberichten , stress , tewerkstelling , vitaliteit , voeding

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer