Op vier jaar tijd is het aantal langdurige arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out en depressie met 39% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV. 

Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door ziekte of een ongeluk (uitgezonderd beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer in staat zijn om te werken, hebben recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Ze ontvangen dit via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze overheidsinstelling heeft recent de nieuwste cijfers gepubliceerd van personen in invaliditeit. Aangezien de statutaire ambtenaren niet ten laste vallen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het gedeelte uitkeringen, worden zij niet opgenomen in deze gegevens. 

De periode van invaliditeit begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. In de onderstaande tabel wordt de evolutie van 2016 tot 2020 weergegeven van het aantal personen die erkend zijn in invaliditeit op 31 december van elk jaar. Burn-out en depressie worden hier apart beschouwd, alsook de ziektegroep “Psychische stoornissen”. 

(de tekst gaat verder onder de tabel) 

Eind 2020 zijn 36% van de personen in invaliditeit omwille van "psychische stoornissen". Hiervan lijdt 46% aan een depressie, en 20% aan een burn-out. Samen vertegenwoordigen deze twee ziektebeelden een kwart van alle gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal langdurige arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out en depressie met 39%: +42% voor depressie, +33% voor burn-out. De stijging is nog markanter wanneer we de zelfstandigen apart beschouwen: +56% langdurig arbeidsongeschikten omwille van depressie, +43% voor burn-out.

In de periode 2016-2020 is het totaal aantal personen in invaliditeit met een vijfde gestegen (+20,5%); van iets meer dan 390.000 tot ruim 470.000 langdurig zieken. Maar de relatieve groei van de ziektegroepen depressie en burn-out is opvallend groter: in vier jaar tijd is deze groep met twee vijfde gegroeid (+39,2%). Depressie en burn-out zijn vaak complexe, multifactoriële aandoeningen waarbij zowel factoren van werk als privé een rol spelen. Hoe dan ook, dit wordt des te meer een aandachtspunt voor het welzijnsbeleid van werkgevers.

Bron

Website RIZIV. Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/Paginas/langdurige-arbeidsongeschiktheid-burnout-depressie.aspx 

 

Auteur: dr. Edelhart Kempeneers

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , corona , stress

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer