De ministerraad van 16 november 2018 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) regelt.

 

Dit ontwerp geeft uitvoering aan de beslissingen van de jobsdeal en de begrotingsnotificatie van 26 juli 2018.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Het optrekken van de loopbaanvoorwaarden naar 41 jaar voor de individuele SWT’s (algemeen stelsel – cao 17)
  • De verplichting voor de werkgever om de kost voor een opleiding in het kader van een knelpuntberoep voor minimaal 3.600 euro ten laste te nemen voor een SWT ten gevolge van herstructurering
  • Het optrekken van de intredeleeftijd naar 59 jaar bij SWT bij herstructurering of moeilijkheden
  • De aanpassing van de voorwaarden voor de aangepaste beschikbaarheid voor SWT

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad van 16 november 2018 - presscenter

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Pensioen en aanvullende verzekeringen , Werken met personeel , 45+ , gewaarborgd inkomen , RSZ , sociale bijdragen , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer