Uit de indexcijfers bekend gemaakt door de FOD Economie blijkt dat de afgevlakte gezondsindex van april 2022 opnieuw de spilindex heeft overschreven.

 

De vorige overschrijdingen dateren van augustus 2021, december 2021 en februari 2022.

Als gevolg van de overschrijding in april de sociale uitkeringen mei 2022 en de wedden van het overheidspersoneel juni 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

In mei 2022 verhogen onder meer:

  •  
  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;
  • Het flexi-loon 

 

Bron :

 

  • FOD Economie

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer