De ministerraad van 19 januari 2018 heeft  op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de indexering van de forfaitaire bedragen die van toepassing zijn op bepaalde werknemers op vlak van sociale zekerheid wijzigt.

 

Het ontwerp wijzigt de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op de volgende werknemers:

  • Gelegenheidspersoneel in de horeca
  • Horecapersoneel dat gedeeltelijk of volledig met fooien wordt betaald
  • Gelegenheidspersoneel in de land- en tuinbouw

 

Voor deze werknemers wordt één van de twee indexeringsfases afgeschaft. De aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) blijft behouden en de minister van Sociale Zaken zal om de twee jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen vergelijken met de evolutie van de conventionele lonen die van toepassing zijn in de sector waartoe de werknemer behoort en deze desgewenst aanpassen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron:

  • Ministerraad 19 januari 2018

Lees meer nieuws over: Verloning , indexatie , verloning , wetgeving