In mei 2020 zullen ongeveer 7.000 organisaties opnieuw, of voor het eerst, sociale verkiezingen organiseren. Dit lijkt nog ver weg, maar de procedure neemt in totaal 150 dagen in beslag en is behoorlijk complex. Een goede voorbereiding is noodzakelijk, met nauwgezette opvolging vanuit HR. Bij de vorige sociale verkiezingen, in 2016, startten veel bedrijven te laat. De procedure moest toen opgestart worden tegen 24 december, maar 869 bedrijven haalden die deadline niet.
 
Organisaties met 50 of meer werknemers moeten over een comité voor preventie en bescherming op het werk beschikken. Indien gemiddeld 100 of meer werknemers tewerkgesteld worden, komt daar ook een ondernemingsraad bij. Beide van deze organen worden bemand door afgevaardigden die door werknemers verkozen worden. Deze afgevaardigden worden iedere 4 jaar verkozen tijdens de sociale verkiezingen.
 
Deze kiesprocedure is strak georganiseerd en duurt in totaal 150 dagen. De procedure voor de verkiezingen in mei 2020 start dus in december 2019. In de maanden voor de eigenlijke aftrap moet er bovendien achter de schermen al heel wat gebeuren. Concreet wil dit zeggen dat je vandaag best al de nodige middelen vrijmaakt en beslist hoe je het proces gaat aanpakken.
 
 

Wat houdt deze voorbereiding in?

Ten eerste moet een bedrijf budgetteren voor de sociale verkiezingen. Dit gebeurt best voor de aanvang van de procedure, en dus voor december 2019. Aan de hand van volgende vragen kan je een juiste inschatting maken: 
  • Kan je medewerkers vanaf de herfst vrijmaken voor dit project? 
  • Heb je de juiste expertise in huis, of moet je die op zoek naar versterking? 
  • Ga je investeren in softwarepakketten om je door de procedure te loodsen? 
  • Besteed je bepaalde taken uit? 
  • Kies je voor stemmen op papier of voor e-voting? 
 
Ten tweede moet je praktische beslissingen nemen, zoals met welk software- of outsourcingspartner je hiervoor wil samenwerken. Bovendien is het voorjaar 2019 een ideale moment om het sociaal overleg een laatste boost te geven, want vanaf het najaar 2019 zal het zittende overlegorgaan in lopende zaken gaan. Als dit de eerste sociale verkiezingen zijn in jouw bedrijf, kan je deze periode ook aangrijpen om het arbeidsreglement te herbekijken, de policy’s te updaten, … 
 
Ten derde moet je de kiesprocedure voorbereiden. Je moet de datum van de stembusgang bepalen en de kieskalender in functie daarvan uitstippelen.
 
Ten vierde moeten in de 150 dagen durende procedure verschillende fasen worden gerespecteerd. De zogeheten ‘dag X-60’ (60 dagen voor de aanplakking van de verkiezingsdatum) moet een schriftelijke mededeling gebeuren. Naast het aantal werknemers per categorie op het einde van de referteperiode bevat deze de nodige info om de technische bedrijfseenheden af te bakenen. Op dag X wordt dan de datum en praktische regeling van de stemdag bekendgemaakt, alsook de voorlopige kieslijsten. Op dag Y mogen de werknemers dan effectief gaan stemmen.
 
 

Meer info op senTRAL

 
 

Bronnen

Sophie Van de Vyver, senTRAL Nieuws - 24/01/2019

 

Sociale verkiezingen

Ondersteuning voor uw sociale verkiezingen?

Met Attentia laat u niets aan het toeval over. Meer informatie.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , sociale verkiezingen

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer