Ingevolge de Coronacrisis werden alle lopende verkiezingsprocedures in het kader van de sociale verkiezingen van 2020 tijdelijk opgeschort vanaf dag X+36.

In afwijking op de oorspronkelijk bepaalde verkiezingsperiode van 11 tot en met 24 mei 2020, zullen de sociale verkiezingen 2020 plaatshebben van 16 tot en met 29 november 2020.

Dat betekent dat ook de occulte periode opnieuw begint te lopen en dit ten vroegste vanaf 18 augustus 2020.

De startdatum van deze occulte periode hangt af van de verkiezingsdatum van de onderneming, die het gevolg is van een automatische omzetting van de oorspronkelijke verkiezingsdatum in mei (tenzij anders wordt overeengekomen). Binnen de occulte periode zijn alle kandidaten en mogelijke vervangers van deze kandidaten beschermd tegen ontslag.

De huidige kandidaten voor de sociale verkiezingen zijn reeds gekend. Hun kandidatuur werd dit voorjaar ingediend uiterlijk op X+35, waarna de procedure werd geschorst omwille van de coronamaatregelen.

De namen van deze kandidaten zullen op de nieuwe datum X+40 worden bekendgemaakt in de onderneming. Daarnaast is het ook mogelijk dat bestaande kandidaten in een aantal strikte gevallen (bv. bij overlijden van een kandidaat of wanneer een kandidaat zijn ontslag geeft binnen de onderneming) nog vervangen worden, en dit tot uiterlijk X+76.

Deze nieuwe occulte periode, die oorspronkelijk een aanvang had genomen voordat de procedure in maart werd geschorst, zal dus lopen van de nieuwe dag X (ten vroegste 18 augustus 2020) t.e.m. X+76 (ten vroegste 2 november 2020). Op dag X+77 zullen alle kandidaten definitief gekend zijn.

Tijdens de occulte periode is het aan te raden om voorzichtig te zijn met eventuele ontslagen. Contacteer LegalPartners@attentia.be voor bijstand en advies.


Lees meer nieuws over: Attentia , Werken met personeel , sociaal overleg , sociale verkiezingen

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer