Op 19 april 2019 is de wet betreffende de sociale bepalingen van de Jobsdeal verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet geeft uitvoering aan een aantal van de 28 maatregelen opgenomen in Jobsdeal van het Zomerakkoord 2018:

  • Starterslonen
  • Outplacement bij einde arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
  • Mogelijkheid tot omzetting verbrekingsvergoeding in opleidingsbudget
  • Scholingsbeding voor knelpuntberoepen
  • Arbeidsongeschiktheid na wettelijke pensioenleeftijd
  • Vrijstelling prestaties tijdens opzegtermijn
     

Een bespreking in detail van deze maatregelen kan u nalezen in onze Newsletter van april 2019.

 

Bron:

  • Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019

Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , tewerkstelling , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer