Elke medewerker heeft vandaag het recht om een preventieadviseur-arbeidsarts of een preventieadviseur psychosociale aspecten te consulteren bij werkgerelateerde problemen. Maar weten medewerkers wie ze hiervoor moeten contacteren? Voortaan is dit eenvoudig te vinden op de website van SEED-connect, een gezamenlijk project van de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk. Ook Attentia heeft de nodige contactinformatie nu gekoppeld aan SEED-connect. Uw medewerkers kunnen op die manier contact met ons opnemen om te vernemen wie hun arbeidsarts en bedrijfspsycholoog is. 

Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers te informeren en de contactgegevens van uw arbeidsarts of bedrijfspsycholoog te communiceren. Vaak gebeurt dit via het intranet of de onthaalbrochure. Maar in realiteit is het vaak zo dat deze informatie niet altijd overal up-to-date is, of gewoon niet eenvoudig te vinden is.  

Vandaar dat de Belgische externe preventiediensten de handen in elkaar sloegen en samen met de koepelorganisatie Co-Prev een veilig online platform ontwikkelden. Via SEED-connect kunnen medewerkers voortaan op elk moment de juiste contactgegevens van hun preventieadviseur-arbeidsarts of een preventieadviseur psychosociale aspecten terugvinden, ook die van Attentia. Aanmelden kan eenvoudig met de elektronische identiteitskaart.  

De website biedt bovendien nog bijkomende mogelijkheden. Zo maken Fedris (het voormalige Fonds voor Beroepsziektes), het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de FOD Mobiliteit van dit platform gebruik om gegevens op te vragen bij de externe preventiediensten. Verder zullen de externe preventiediensten in de toekomst dossiers aan elkaar kunnen doorgeven via het platform bvb. wanneer een werknemer van werkgever verandert en bijgevolg ook van externe preventiedienst. 

Informeer uw medewerkers dus over het bestaan van SEED-connect. Zo beschikken uw medewerkers steeds over de juiste contactgegevens en vervult u meteen ook de wettelijke informatieplicht.  


Lees meer nieuws over: Attentia , Preventie en bescherming , externe dienst voor preventie en bescherming