Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de oorlogssituatie in Oekraïne.

Bij opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van de situatie in Oekraïne, loopt de opzeggingstermijn door tijdens die schorsing.

 

Op 10 juni 2022 werd in het Staatsblad een wet gepubliceerd die ervoor zorgt dat bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van de situatie in Oekraïne de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens deze schorsing. Dit is het geval voor de periodes tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 10 juni 2022 (datum van publicatie in het Belgisch Staatblad)

Dit geldt niet indien de opzeggingstermijn  lopend was voor 1 april 2022, in dat geval blijft de opzeggingstermijn gewoon doorlopen.

 

Onduidelijkheid over het toepassingsgebied !

Het toepassingsgebied van deze wet beperkt is evenwel beperkt tot het onderwijs en de zorgsector en gezien tijdelijke werkloosheid overmacht wegens de situatie in Oekraïne weinig voorkomt in deze sectoren, is de impact van deze wetswijziging minimaal.

Maar uit de voorbereidende teksten kan anderzijds wel geïnterpreteerd worden dat de wetgeving een ruimer toepassingsgebied beoogd met name alle werkgevers die gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens ten gevolge van de situatie in Oekraïne, ongeacht de sector.

Het is dus op heden niet duidelijk of de perioden van tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van de oorlog in Oekraïne de opzegtermijn schorsen vanaf 10 juni 2022, buiten de zorg- en onderwijssector.

Na bevraging van de bevoegde instanties over de concrete toepassing van de wetgeving, houden we u via onze nieuwsberichten verder op de hoogte !

 

Bron :

  • Wet van 8 mei 2022  houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10 juni 2022

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , ontslag , wetgeving

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer