Het koninklijk besluit van 3 juli 2018 (BS van 6 juli 2018) verhoogt met ingang van 1 januari 2017 de maximumbedragen waarvoor de geschenken/geschenkcheques toegekend kunnen worden met vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen.
 

De nieuwe bedragen voor geschenken(cheques) vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen die retroactief mogen toegepast worden:

  • 40,00 EUR per jaar, vermeerderd met 40,00 EUR per jaar voor elk kind ten laste, als zij toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • 120,00 EUR per jaar en per werknemer, als zij toegekend worden naar aanleiding van een eervolle onderscheiding;
  • 40,00 EUR per dienstjaar bij de werkgever, voor zover de totale waarde minimum 120,00 EUR en maximum 1.000 EUR bedraagt, als zij overhandigd worden ter gelegenheid van de pensionering;
  • 245 EUR als de premie toegekend wordt naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen.

 

Daarnaast verhoogt het ministerieel besluit van 25 juni 2018 (BS van 6 juli 2018) met ingang van 1 januari 2017, dus ook retroactief, het vrijgesteld bedrag toegekend wegens aansluiting bij een vakorganisatie tot 145 EUR per jaar en per werknemer. 

De werkgever die geschenken en geschenkcheques zou hebben aangegeven die door de retroactieve verhoging van de maximale bedragen niet meer onderworpen zijn aan socialezekerheidbijdragen, kan bij de RSZ een wijzigende aangifte indienen.

Ook mag het stuk van de huwelijkspremie of de syndicale premie die de vroegere plafonds overschreden, tot beloop van het nieuwe plafond retroactief in mindering gebracht worden van de aangegeven bedragen. Het gaat uiteraard enkel over voordelen die in het verleden effectief werden toegekend.


Lees meer nieuws over: Attentia , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , loonelementen , loonlasten , RSZ , sociale bijdragen , sociale zekerheid , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer