De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft de nieuwe website ikwilaanwerven.be gelanceerd. Die heeft tot doel om ondernemers die overwegen om werkgever te worden, te ondersteunen in hun beslissing.

 

Werkgever worden is voor ondernemers een stap die vaak veel vragen oproept. Het is niet eenvoudig om een kijk te krijgen op alle verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. De informatie zit verspreid over veel verschillende websites en veel andere informatiebronnen.

 

Op ikwilaanwerven.be vinden ondernemers nu een volledig en betrouwbaar overzicht van alles wat ze moeten weten om iemand in diens te nemen. Contracten, verzekeringen, sociale verplichtingen, het komt allemaal aan bod. Een handige checklist helpt om geen enkel aspect uit het oog te verliezen.

 

De belangrijkste vraag van een ondernemer is natuurlijk hoeveel een werknemer kost. Op ikwilaanwerven.be heeft die vraag daarom een centrale plek gekregen. Ondernemers vinden er de werknemersprofielen die typisch zijn voor hun sector. Elk profiel is voorzien van een prijskaartje dat niet alleen de totale loonkosten toont, maar ook de kostenposten waaruit het totale bedrag is opgebouwd. De kosteninschatting houdt niet alleen rekening met het loon en sociale bijdragen, maar ook met andere kosten zoals verzekeringen. Ook mogelijke RSZ-verminderingen worden vermeld.

 

Een ondernemer die zich aanmeldt (met itsme of zijn eID), krijgt ook toegang tot een persoonlijk dashboard. Dat geeft hem zicht op de wijze waarop zijn onderneming bij de overheid bekend is: de basisidentificatiegegevens van zijn onderneming bij RSZ en zijn personeelsbestand. Ook de e-Box, de elektronische brievenbus voor zijn contacten met de overheid, heeft er een plek gevonden.

 

Bron:

  • Website Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Een eigen zaak starten , Werken met personeel , aanwerven , RSZ

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer