Indien een deeltijdse werknemer schriftelijk bij zijn werkgever een aanvraag indient voor een openstaande voltijdse functie of deeltijdse functie met meer arbeidsuren, heeft hij hierop voorrang op andere kandidaten voor deze functies.

 

Deze verplichting bestaat al lang maar een Koninklijk besluit heeft de procedure hiertoe sinds 1 april 2019 concreet uitgewerkt en de controle hierop makkelijker gemaakt.

 

Indien een werkgever zijn deeltijdse werknemers met inkomensgarantieuitkering, niet in eerste instantie in aanmerking neemt voor de toekenning van extra vrijgekomen uren loopt hij het risico vanaf 1 april 2020 een responsabiliseringsbijdrage van €25 per maand, per werknemer te moeten  betalen.

 

Een uitgebreide bespreking van deze procedure en de responsabiliseringsbijdrage kan u terugvinden in onze Newsletter van juni 2019.

 

Bron:

 

  • Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen, B.S. 15 mei 2019.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , aanwerven , arbeidsduur , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer