In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2019 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid.

 

Brand

 • NBN EN 15182-3:2019 Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 3: Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek
 • NBN EN 15182-4:2019 Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 4: Hogedruk-straalpijpen PN 40
 • NBN EN 15254-3:2019 Uitbreiding van het geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden - Deel 3: Lichtgewichte delen
 • NBN EN 1869:2019 Blusdekens

 

Drukapparatuur

 • NBN EN 14382:2019 Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en -installaties - Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken tot 100 bar
 • NBN EN 334:2019 Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar

 

Elektrotechnische apparatuur

 • NBN EN 50518:2019 Monitoring en alarm ontvangstcentrales
 • NBN EN 60068-2-67:1996/A1:2019 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2–67: Proeven proef CY: constante vochtige warmte, versnelde proef in eerste instantie bedoeld voor onderdelen
 • NBN EN 60068-2-69:2017/A1:2019 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-69: Beproevingen - beproeving TE: Beproeving van de soldeerbaarheid van elektronische onderdelen voor elementen voor oppervlaktemontage (SMD)
 • NBN EN 60335-1:2012/A1:2019 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
 • NBN EN 60335-1:2012/A14:2019 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
 • NBN EN 60335-1:2012/A2:2019 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
 • NBN EN 60704-2-3:2019 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Bepaling van het luchtgeluid - Deel 2-3: Bijzondere eisen voor afwasmachines
 • NBN EN 60704-2-3:2019/A11:2019 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Bepaling van het luchtgeluid - Deel 2-3: Bijzondere eisen voor afwasmachines
 • NBN EN 60704-3:2019 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Bepaling van het luchtgeluid - Deel 3: Procedure voor het bepalen en het toetsen van opgegeven geluidwaarden
 • NBN EN 62035:2014/A1:2019 Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) - Veiligheidsspecificaties
 • NBN EN 62841-2-1:2018/A11:2019 Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines - Deel 2-1: Bijzondere eisen voor draagbare boormachines en slagboormachines
 • NBN EN IEC 60068-2-85:2019 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Part 2-85: Tests - Test Fj: Vibration - Long time history replication
 • NBN EN IEC 60754-3:2019 Proeven op gassen die bij verbranding van materiaal uit elektrische leidingen vrijkomen - Deel 3: Metingen van halogenen door middel van ion chromatografie bij laag halogeengehalte
 • NBN EN IEC 61482-1-1:2019 Werken onder spanning - Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog - Deel 1-1: Beproevingsmethoden - Methode 1: Bepaling van de boogklasse (ELIM incident energie limiet, ATPV vlamboog prestatie waarde en/of EBT energiegrens voor openbreken) voor kledingmaterialen en of beschermende kleding voor gebruik bij vlambogen
 • NBN EN IEC 62676-2-31:2019 Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 2-31: Live streaming en controle gebaseerd op Web Services
 • NBN EN IEC 62676-2-32:2019 Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Part 2-32: Recording control and replay based on web services

 

Ergonomie

 • NBN EN ISO 9241-210:2019 Ergonomie van de mens-systeeminteractie - Deel 210: Op de mens gericht ontwerp voor interactieve systemen

 

Explosie

 • NBN EN 1127-1:2019 Ontploffingsgevaarlijke atmosferen - Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen - Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

 

Industriële installaties

 • NBN EN ISO 16135:2006/A1:2019 Industriële afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische materialen
 • NBN EN ISO 16136:2006/A1:2019 Industriële afsluiters - Vlinderkleppen van thermoplastische materialen
 • NBN EN ISO 16137:2006/A1:2019 Industriële afsluiters - Terugslagkleppen van thermoplastische materialen
 • NBN EN ISO 16138:2006/A1:2019 Industriële afsluiters - Membraanafsluiters van thermoplastische materialen
 • NBN EN ISO 16139:2006/A1:2019 Industriële afsluiters - Schuifafsluiters van thermoplastische materialen
 • NBN EN ISO 21787:2006/A1:2019 Industriële afsluiters - Klepafsluiters van thermoplastische materialen
 • NBN EN 15341:2019 Onderhoud - Strategische prestatie-indicatoren voor onderhoud

 

Industriële processen

 • NBN EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 1: Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en nikkellegeringen

 

Laboratoriummaterieel

 • NBN EN 15154-6:2019 Veiligheidsdouches - Deel 6: Lichaamsdouches met meerdere douchekoppen en wateraansluiting voor andere locaties dan laboratoria

 

Liften

 • NBN EN 81-80:2019 Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Deel 80: Regels voor de verhoging van de veiligheid van bestaande personen- en personen/goederenliften

 

Machines

 • NBN EN 1114-3:2019 Machines voor rubber en kunststoffen – Extrusiepersen en extrusie-installaties - Deel 3: Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen

 

Management

 • NBN EN IEC 31010:2019 Risicomanagement – Risico-evaluatietechnieken

 

PBM's

 • NBN EN 13274-2:2019 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Proeven - Deel 2: Praktische gedragingsproeven

 

Textiel en textielproducten

 • NBN EN ISO 9554:2019 Touwen – Algemene specificaties

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , wetgeving