In het Belgisch Staatblad van 28 juni 2018 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid.

 • Alarm- en waarschuwingssystemen
  • NBN EN 50291-1:2018 Elektrische materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen - Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen
 • Bliksembeveiliging
  • NBN EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-05 Systeemonderdelen voor bliksembeveiligingsinstallaties - Deel 6: Eisen voor blikseminslagtellers
 • Brand
  • NBN EN 1366-11:2018 Beproeving van de vuurweerstand van installaties in gebouwen - Deel 11: Functiebehoud bij brand van kabelsystemen en bijbehorende onderdelen
  • NBN EN 15254-5:2018 Uitbreiding van het geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden - Deel 5: Metalen sandwichpanelen
  • NBN EN 15254-7:2018 Uitbreiding van het geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden - Deel 7: Metalen sandwichpanelen
  • NBN EN 15269-11:2018 Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten van brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren en luiken inclusief hang- en sluitwerk - Deel 11: Brandwerendheid van bedienbare geweven gordijnen
 • Chemische agentia
  • NBN EN 689:2018 Leidraad voor het evalueren van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor vergelijking met grenswaarden en meetstrategie
 • Elektriciteit
  • NBN EN IEC 60071-2:2018 Isolatiecoördinatie - Deel 2: Leidraad voor de toepassing
  • NBN EN IEC 62485-1:2018 Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 1: Algemene veiligheidsinformatie
  • NBN EN IEC 62485-2:2018 Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 2: Vaste batterijen
  • NBN EN IEC 62485-4:2018 Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 4: Lood-zwavelzuurbatterij met regelschuif gebruikt in draagbare toestellen
 • Elektrotechnisch materieel
  • NBN EN 60068-2-58:2015/A1:2018 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-58: Beproevingen - Proef TD - methoden voor de beproeving van de soldeerbaarheid, de bestandheid tegen oplossen van de gemetalliseerde delen en
  • NBN EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden - Deel 11: Meetapparatuur
  • NBN EN 62052-21:2005/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden - Deel 2: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur
  • NBN EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 11: Elektromechanische meters voor actieve energie (klasse 0,5, 1 en 2)
  • NBN EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)
  • NBN EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S en 0,5 S)
  • NBN EN 62053-23:2003/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 23: Statische meters voor reatieve energie (klasse 2 en 3)
  • NBN EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018-05 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 24: Statische meters voor blindenergie bij de grondfrequentie (klasse 0,5 S, 1 S en 1)
  • NBN EN IEC 60721-3-1:2018 Indeling van de omgevingsvoorwaarden van elektronische producten - Deel 3-1: Opslag
  • NBN EN IEC 60721-3-2:2018 Indeling van de omgevingsvoorwaarden van elektronische producten - Deel 3-2: Transport en handling
  • NBN EN IEC 60730-2-13:2018 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-13: Bijzondere eisen voor op vochtigheid reagerende regelaars
  • NBN EN IEC 60730-2-13:2018/AC:2018-05 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-13: Bijzondere eisen voor op vochtigheid reagerende regelaars
  • NBN EN IEC 61010-2-120:2018 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 2-120: Bijzondere veiligheidseisen voor de machine-aspecten van apparatuur
 • Fysische agentia
  • NBN EN 60846-2:2018 Beveiliging tegen straling - Apparatuur voor het meten en bewaken van het omgevings- of richtingsdosisequivalent (of dosistempo-equivalent) voor béta, röntgen en gammastralingen - Deel 2: Draagbare instrumenten met groot bereik voor het meten van bèta- en fotondosis en -dosistempo voor stralingsbeschermingsdoeleinden bij noodgevallen
 • Industriële installaties
  • NBN EN 1092-1:2018 Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, PN-aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen
 • Industriële processen
  • NBN EN 1011-8:2018 Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van metalen - Deel 8: Lassen van gietijzer
  • NBN EN 287-6:2018 Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 6: Gietijzer
 • Liften
  • NBN EN 81-28:2018 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 28: Afstandsalarm voor personen- en personen-goederenliften
  • NBN EN 81-71:2018 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 71: Liften bestand tegen vandalisme
 • Machines
  • NBN EN 13135:2013+A1:2018 Hijskranen - Uitrusting
  • NBN EN IEC 61010-2-120:2018 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 2-120: Bijzondere veiligheidseisen voor de machine-aspecten van apparatuur
  • NBN EN ISO 19085-1:2017/AC:2018 Houtbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
  • NBN EN ISO 19085-4:2018 Houtbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 4: Vertikale cirkelzaagmachines voor panelen
 • Management
  • NBN EN 16991:2018 Risk-Based inspectie raamwerk
  • NBN EN ISO 9004:2018 Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een aanpak op basis van kwaliteitsmanagement
 • Opslagtanks
  • NBN EN ISO 21028-2:2018 Cryogene vaten - Vervormingseisen voor materialen bij cryogene temperaturen - Deel 2: Temperaturen tussen -80°C en -20°C
 • PBM's
  • NBN EN 144-1:2018 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Afsluiters voor gasflessen - Deel 1: Schroefdraadverbinding voor aansluiting
  • NBN EN 144-2:2018 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Afsluiters voor gasflessen - Deel 2: Uitlaataansluitingen
  • NBN EN ISO 10256-2:2018 Beschermende uitrusting voor ijshockey - Deel 2: Hoofdbescherming voor schaatsers
  • NBN EN ISO 10256-3:2018 Beschermende uitrusting voor ijshockey - Deel 3: Gezichtsbescherming voor schaatsers
  • NBN EN ISO 10256-4:2018 Beschermende uitrusting voor ijshockey - Deel 4: Hoofd- en gezichtsbescherming voor doelverdediger
  • NBN EN ISO 18640-2:2018 Beschermende kleding voor brandweerlieden - Fysiologische impact - Deel 2: Bepaling van de fysiologische warmtebelasting veroorzaakt door de beschermende kleding die door brandweerlieden wordt gedragen
 • Verlichting
  • NBN EN IEC 61347-2-14:2018 Toebehoren voor lampen - Deel 2–14 Bijzondere eisen voor DC— en/of AC-verstrekkende elektronische schakelaars voor fluorescente inductielampen

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , wetgeving