In het Belgisch Staatblad van 12 juli 2019 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid.

 

Alarm- en waarschuwingssystemen

 • NBN EN 50131-4:2019 Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 4: Waarschuwingsapparatuur

Brand

 • NBN EN 54-3:2014+A1:2019 Brandmelding- en brandalarmsystemen - Deel 3: Geluidsalarmeerinrichtingen
 • NBN EN 1366-13:2019 Beproeving van de vuurweerstand van installaties in gebouwen - Deel 13: Rookgasafvoervoorzieningen
 • NBN EN 12259-9:2019 Vaste blusinrichtingen – Onderdelen voor sprinklers en watersproei-inrichtingen - Deel 9: Deluge alarmkleppen
 • NBN EN 13565-1:2019 Vaste brandbestrijdingsinrichtingen - Schuimsystemen - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen (gecoördineerde norm)
 • NBN EN 13565-2:2018+AC:2019 Vaste brandbestrijdingsinrichtingen - Schuimsystemen - Deel 2: Ontwerp, constructie en onderhoud
 • NBN EN 15276-1:2019 Vaste brandblusinstallaties – Aerosol blussystemen - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen

Drukapparatuur

 • NBN EN 10217-1:2019 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij omgevingstemperatuur
 • NBN EN 10217-2:2019 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2 : Elektrisch gelaste buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde temperatuur
 • NBN EN 10217-3:2019 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3 : Buizen van gelegeerd fijnkorrelig staal
 • NBN EN 10217-4:2019 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Elektrisch gelaste buizen van ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur
 • NBN EN 10217-5:2019 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5: Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde temperatuur
 • NBN EN 10217-6:2019 Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 6: Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur
 • NBN EN 13445-3:2014/A7:2019 Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 3: Ontwerp
 • NBN EN 13445-3:2014/A8:2019 Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 3: Ontwerp

Elektrische leidingen

 • NBN EN 50117-1:2019 Coaxiale kabels - Deel 1 : Hoofdspecificatie
 • NBN EN 50117-9-1:2019 Coaxiale kabels - Deel 1 : Hoofdspecificatie
 • NBN EN 50117-9-2:2019 Coaxiale kabels - Deel 9-2: Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor analoge en digitale signaaltransmissie - Valkabels voor gebruik binnenshuis voor systemen van 5 MHz - 3000 MHz
 • NBN EN 50117-9-3:2019 Coaxiale kabels - Deel 9-3: Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor analoge en digitale signaaltransmissie - Valkabels voor gebruik binnenshuis voor systemen van 5 MHz - 6000 MHz
 • NBN EN 50117-10-1:2019 Coaxiale kabels - Deel 10–1: Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor analoge en digitale signaaltransmissie - Valkabels voor gebruik buitenshuis voor systemen van 5 MHz - 1 000 MHz
 • NBN EN 50117-10-2:2019 Coaxiale kabels - Deel 10–1: Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor analoge en digitale signaaltransmissie - Valkabels voor gebruik buitenshuis voor systemen van 5 MHz - 1 000 MHz
 • NBN EN 50117-11-1:2019 Coaxiale kabels - Deel 11-1: Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor analoge en digitale signaaltransmissie - Distributie- en hoofdkabels voor systemen van 5 MHz - 1000 MHz
 • NBN EN 50117-11-2:2019 Coaxiale kabels - Deel 11–2: Groepsspecificatie voor coaxiale kabels voor transmissie van analoge en digitale signalen - Distributie en 'trunk"-kabels voor systemen werkend met 5MHz - 2000 MHz

Elektrotechnische apparatuur

 • NBN ISO 8528-1:2019 Generatoreenheden voor wisselstroom aangedreven door een zuigermotor met inwendige verbranding - Deel 1: Toepassing, capaciteit en prestatie
 • NBN EN IEC 60076-22-3:2019 Energietransformatoren - Deel 22-3: Energietransformatoren en smoorspoelen — Isolerende vloeistof/lucht-warmtewisselaars
 • NBN EN IEC 60076-22-4:2019 Energietransformatoren - Deel 22-4: Energietransformatoren en smoorspoelen — Isolerende vloeistof/water-warmtewisselaars
 • NBN EN IEC 60255-181:2019 Meetrelais en beschermingsspullen - Deel 181: Functionele eisen voor frequentiebescherming
 • NBN EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering)
 • NBN EN 60730-1:2016/A1:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen
 • NBN EN 60730-2-5:2015/A1:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-5: Speciale eisen voor controlesystemen voor automatisch elektrische branders
 • NBN EN IEC 60730-2-9:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars
 • NBN EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars
 • NBN EN IEC 60730-2-12:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-12: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende deursloten
 • NBN EN IEC 60730-2-14:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars
 • NBN EN IEC 60730-2-15:2019 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-15: Bijzondere eisen voor automatische elektrische op luchtvolumemeting, waterdoorlatingsvermogen en waterpeil reagerende regelaars
 • NBN EN IEC 60900:2018/AC:2019-02 Werken onder spanning - Handgereedschap bij gebruik tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning
 • NBN EN 61010-1:2010/A1:2019 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 1: Algemene eisen
 • NBN EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 1: Algemene eisen
 • NBN EN 61439-3:2012/AC:2019-04 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel
 • NBN EN 61643-31:2019 Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - Deel 31: Overspanningsbeveiligers voor specifieke gebruiksdoeleinden inclusief gelijkstroom - Eisen en beproevingsmethoden voor overspanningsbeveiligers voor fotovoltaïsche installaties
 • NBN EN IEC 62271-209:2019 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 209: Met gas geïsoleerd metaalomsloten hoogspanningsschakelmaterieel voor nominale spanning van 52 kV en hoger - Met vloeistof gevulde en geëxtrudeerde isolatiekabels - Met vloeistof gevulde en droge kabelafsluiters

EMC

 • NBN EN IEC 61000-6-1:2019 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen - Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen
 • NBN EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen

Ergonomie

 • NBN EN ISO 9241-220:2019 Ergonomie van de mens-systeeminteractie - Deel 220: Processen voor het mogelijk maken, uitvoeren en beoordelen van mensgericht design binnen organisaties
 • NBN EN IEC 60079-15:2019 Explosieve atmosferen - Deel 15: Bescherming van materieel door beschermingswijze 'n'
 • NBN EN IEC 60825-12:2019 Veiligheid van laserproducten - Deel 12: Veiligheid van vrije ruimte optische communicatiesystemen gebruikt voor informatie-overdracht
 • NBN EN 14175-3:2019 Zuurkasten - Deel 3: Typebeproevingsmethoden

Explosie

 • NBN EN IEC 60079-15:2019 Explosieve atmosferen - Deel 15: Bescherming van materieel door beschermingswijze 'n' 

Fysische agentia

 • NBN EN IEC 60825-12:2019 Veiligheid van laserproducten - Deel 12: Veiligheid van vrije ruimte optische communicatiesystemen gebruikt voor informatie-overdracht

Gevaarlijke producten

 • NBN EN 14175-3:2019 Zuurkasten - Deel 3: Typebeproevingsmethoden

Industriële installaties

 • NBN EN 1090-3:2019 Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies - Deel 3: Technische eisen voor aluminiumconstructies
 • NBN EN 13480-1:2017/A1:2019 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1: Algemeen
 • NBN EN 13480-6:2017/A1:2019 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen

Kabelbanen

 • NBN EN 1709:2019 Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer - Inspectie voor oplevering, onderhoud, bedrijfsinspecties en -controles

Kantoormeubilair

 • NBN EN 527-2:2016+A1:2019 Kantoormeubelen - Kantoortafels en bureaus - Deel 2: Eisen voor veiligheid, sterkte en duurzaamheid 

Lasapparatuur

 • NBN EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 Uitrusting voor booglassen - Deel 1: Energiebronnen voor lassen
 • NBN EN IEC 60974-2:2019 Uitrusting voor booglassen - Deel 2: Vloeistofkoelsystemen
 • NBN EN IEC 60974-5:2019 Uitrusting voor booglassen - Deel 5 : Draadaanvoereenheden

LPG-apparatuur

 • NBN EN 521:2019 Voorschriften voor toestellen die uitsluitend werken met vloeibaar petroleumgas — Draagbare toestellen werkend op de dampfase van vloeibaar petroleumgas
 • NBN EN 13175:2019 LPG-materieel en toebehoren - Specificaties en beproeving van LPG-tankafsluiters en hulpstukken
 • NBN EN 14071:2015+A1:2019 LPG-apparatuur en accessoires - Drukontlastkleppen voor LPG drukvaten - Aanverwante apparatuur

Machines

 • NBN EN 13236:2019 Veiligheidseisen voor slijpschijven en overige slijpapparatuur
 • NBN EN ISO 13851:2019 Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten en ontwerpprincipes

Opslagtanks

 • NBN EN 12285-3:2019 Fabrieksmatig vervaardigde stalen tanks - Deel 3: Horizontale cilindrische enkelwandige en dubbelwandige tanks voor de ondergrondse opslag van brandbare en niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen

PBM's

 • NBN EN ISO 22568-1:2019 Voet- en beenbeschermers - Eisen en beproevingsmethoden voor het beoordelen van onderdelen van schoeisel - Deel 1: Metalen neuzen
 • NBN EN ISO 22568-2:2019 Voet- en beenbeschermers - Eisen en beproevingsmethoden voor het beoordelen van onderdelen van schoeisel - Deel 2: Niet-metalen neuzen
 • NBN EN ISO 22568-3:2019 Voet- en beenbeschermers - Eisen en beproevingsmethoden voor het beoordelen van onderdelen van schoeisel - Deel 3: Metalen tussenzolen
 • NBN EN ISO 22568-4:2019 Voet- en beenbeschermers - Eisen en beproevingsmethoden voor het beoordelen van onderdelen van schoeisel - Deel 4: Niet-metalen perforatiebestendige tussenzolen

Symbolen

 • NBN EN IEC 60027-2:2019 Lettersymbolen te gebruiken in elektrotechniek - Deel 2: Telecommunicatie en elektronica

Werkplekatmosfeer

 • NBN EN 689:2018+AC:2019 Leidraad voor het evalueren van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor vergelijking met grenswaarden en meetstrategie

 

Bronnen

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer