In het Belgisch Staatblad van 7 september 2017 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid.

 

Arbeidsplaatsen

 • NBN EN 16897:2017 Blootstelling op de werkplek - Karakterisering van ultrafijne en nano-aerosolen - Bepaling van de deeltjesaantallenconcentratie met condensatie deeltjestellers
 • NBN EN 50647:2017 Basisnorm voor de evaluatie van de blootstelling van werknemers aan elektrische en magnetische velden van uitrusting en installaties voor de productie, transmissie en distributie van elektriciteit

 

Bliksembeveiliging

 • NBN EN 62561-1:2017 Systeemonderdelen voor bliksembeveiligingsinstallaties – Deel 1: Eisen voor verbindingsmiddelen

 

Brand

 • NBN EN 60695-11-5:2017 Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 11-5: Beproevingsvlammen - Naaldvlambeproevingsmethode - Apparatuur, beproevingsopstelling en richtlijn
 • NBN EN 1364-5:2017 Vuurweerstandsproeven voor niet-dragende bouwdelen – Deel 5: Luchtdoorvoerroosters

 

Elektriciteit

 • NBN EN 50180-3:2015/A1:2017 Doorvoerisolatoren boven 1 kV tot 52 kV en van 250 A tot 3,15 kA voor met vloeistof gevulde transformatoren - Deel 3: Eisen voor de bevestiging van doorvoerisolatoren
 • NBN EN 60034-12:2017 Roterende elektrische machines - Deel 12: Aanloopeigenschappen van draaistroom-kooiankermotoren
 • NBN EN 60034-18-42:2017 Roterende elektrische machines - Deel 18-42: Elektrische isolatiesystemen die bestand zijn tegen partiële ontladingen (Type II) voor gebruik in roterende elektrische machines die worden gevoed door spanningsomzetters - Typebeproevingen
 • NBN EN 60068-2-18:2017 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-18: Beproevingen - Proef R en leidraad: water
 • NBN EN 60068-2-69:2017 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-69: Beproevingen - beproeving TE: Beproeving van de soldeerbaarheid van elektronische onderdelen voor elementen voor oppervlaktemontage (SMD)
 • NBN EN 60664-3:2017 Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen - Deel 3: Gebruik van coating, inbranden of spuitgieten voor bescherming tegen verontreiniging
 • NBN EN 61800-9-1:2017 Regelbare elektrische aandrijfsystemen - Deel 9-1: Ecologisch ontwerp voor aandrijfsystemen, motorstarters, vermogenelektronica en hun aangedreven toepassingen - Algemene eisen voor het vastleggen van energie-efficiëntienormen voor aangedreven uitrusting met gebruik van de extended product approach (EPA) en semi analytic model (SAM)
 • NBN EN 61800-9-2:2017 Regelbare elektrische aandrijfsystemen - Deel 9-2: Ecologisch ontwerp voor aandrijfsystemen, motorstarters, vermogenelektronica en hun aangedreven toepassingen - Energie-efficiëntie-indicatoren voor aandrijfsystemen en motorstarters
 • NBN EN 61400-12-1:2017 Windturbines - Deel 12-1: Beproeven van het elektrisch vermogen van windturbines
 • NBN EN 50647:2017 Basisnorm voor de evaluatie van de blootstelling van werknemers aan elektrische en magnetische velden van uitrusting en installaties voor de productie, transmissie en distributie van elektriciteit

 

EMC

 • NBN EN 55016-1-4:2010/A2:2017 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit - Deel 1-4: Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - Aanvullende apparatuur - Stralingsstoring
 • NBN EN 61000-4-39:2017 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-39: Test- en meettechnieken "In de nabijheid uitgestraalde velden" Immuniteitstest

 

Gasintallaties

 • NBN EN 13952:2017 LPG-uitrusting en accessoires - Procedures voor het vullen van LPG-flessen
 • NBN EN 1439:2017 LPG-uitrusting en toebehoren - Procedure voor de controle van verplaatsbare en hervulbare LPG-flessen voor, tijdens en na het vullen

 

Gevaarlijke producten

 • NBN EN ISO 11731:2017 Waterkwaliteit - Telling van Legionella

 

Industriële installaties en agentia

 • NBN EN 13480-1:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1: Algemeen
 • NBN EN 13480-2:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
 • NBN EN 13480-3:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening
 • NBN EN 13480-4:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage en installatie
 • NBN EN 13480-5:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie en beproeven
 • NBN EN 13480-6:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6: Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
 • NBN EN 13480-8:2017 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8: Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en aluminiumlegeringen
 • NBN EN 1993-4-1:2007/A1:2017 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's
 • NBN EN 1993-4-2:2007/A1:2017 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks
 • NBN EN ISO 15257:2017 Kathodische bescherming - Competentieniveaus en certificatie van personeel betrokken bij kathodische bescherming

 

Machines

 • NBN EN 62745:2017 Veiligheid van machines - Eisen aan draadloze besturingssystemen voor machines.
 • NBN EN 15163:2017 Machines en installaties voor het ontginnen en bewerken van natuursteen - Veiligheid - Eisen voor diamantdraadzagen
 • NBN EN 62841-2-10:2017 Elektrisch aangedreven handgereedschap - Deel 2-10: Bijzondere eisen voor handmixers
 • NBN EN 62841-3-13:2017 Elektrisch aangedreven handgereedschap - Deel 3-13: Bijzondere eisen voor verplaatsbare boren
 • NBN EN ISO 4254-12:2012/A1:2017 Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 12: Cirkelmaaiers, trommelmaaiers en klepelmaaiers

 

PBM

 • NBN EN 1384:2017 Helmen voor de ruitersport

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , wetgeving