Het Kernkabinet heeft deze vrijdag een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de sanitaire beperkingen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie.

Een pakket maatregelen werd op vrijdag 10 december 2021  bekrachtigd. Ze zullen van kracht zijn tot 31.03.2021.

 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • De tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
 • Het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
 • Het enkele crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
 • Een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, IGO- en IVT-begunstigden
 • De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
 • De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
 • De verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
 • De cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
 • De mogelijkheid voor kunstenaars om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren (onbeperkte) met soepele toegang tot
 • De handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers

 

Bovenop de verlenging van deze maatregelen heeft het Kernkabinet ook zijn goedkeuring gehecht aan een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021  voor heel de evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen als gevolg van de circulatie van het virus. Deze vermindering betreft evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

 

Bron :

 • Nieuwbericht – Eerste minister Alexander De Croo

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , RSZ , RSZ-aangifte , sociale bijdragen , sociale zekerheid , tewerkstelling , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer